ช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) เกิดขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งในปี 2566

แบ่งปันข่าวนี้ :

ช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) เกิดขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งในปี 2566 นี้เกิด Peak ในระบบ กฟผ. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม สูงถึง 34,130.5 เมกะวัตต์ ทำลายสถิติ Peak ของทุกปีที่ผ่านมา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จึงต้องมี 4 มาตรการดูแลรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อให้การส่งจ่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ พร้อมรองรับการใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพในช่วงฤดูร้อนของประชาชน

นอกจากนี้ กฟผ. ยังรณรงค์ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน โดยปฏิบัติตามเคล็ดลับ 5 ป. ‘ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ปลูก’ ปิดไฟที่ไม่ใช้ ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้ เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED และปลูกต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวบ้าน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 อีกด้วย./

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว142 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.