วุฒิสภา พร้อมลงพื้นที่พบประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

วุฒิสภา พร้อมลงพื้นที่พบ

Read more

หม่อมหลวง สุดาวดี เกรียงไกร ( หม่อมดา ) ทุ่มเททั้งชีวิตคืนคุณให้แผ่นดินบนดอยแม่สลองเมื่อก่อนดอยแม่สลองภูเขาหัวโล้น

‘ หม่อมหลวง สุดาวด

Read more

กฟผ. เดินหน้าสร้างอากาศที่ดีให้คนไทย สนับสนุนรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่แก่กรมควบคุมมลพิษ

กฟผ. เดินหน้าสร้างอากาศท

Read more

“อลงกรณ์”เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ(National Food Organization) ชี้ปี2565คือปีแห่งโอกาสของอุตสาหกรรมอาหาร

“อลงกรณ์”เสนอยกระดับสถาบ

Read more

“พล.ต.ต.จิรสันต์ รอง ผบช.น.” เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ บช.น. โดยมีผู้บริหารหลักสูตร The Media ร่วมบรรยาย…

“พล.ต.ต.จิรสันต์ ร

Read more

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และ สโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงิน 135,000 บาท แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพ

Read more