บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป &#8

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.67 กอ

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก อธิเมศร์ ศรุติเจริญวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 67 ก

Read more

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี

ลพบุรี-พุทธศาสนิกชนชาวจั

Read more

หาดทิพย์ มอบรถรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ประสบเหตุและประสบภัยด้านสุขภาพ

หาดทิพย์ มอบรถรถพยาบาลพร

Read more

เมสัน ร่วมปล่อยเต่าทะเล ใน“วันเต่าโลก”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำแนวคิด MASON BETTER TOGETHER – GIVING TOGETHER สร้างการเติบโตอย่างมีคุณค่าเเละยั่งยืน

เมสัน ร่วมปล่อยเต่าทะเล

Read more