นายกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาประชาสังคม และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน (Chief Sustainability Officer)

นายกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เ

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 67 ก

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 67 ก

Read more

นายกฯ มอบนโยบาย ตชด. ชื่นชมผลงาน ภารกิจปิดทองหลังพระพัฒนาหลายมิติ กำชับสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดทะลักชายแดน

นายกฯ มอบนโยบาย ตชด. ชื่

Read more

กฟผ. หนุนอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวเชียงใหม่ – ลำพูน ลุยจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 เสริมแกร่งศูนย์กลางระบบไฟฟ้าภาคเหนือ

กฟผ. หนุนอุตสาหกรรมและท่

Read more

อีสท์ วอเตอร์ ชี้แจงการส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินให้กรมธนารักษ์ ตรงตามกำหนด ย้ำเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมเป็นหลัก

อีสท์ วอเตอร์ ชี้แจงการส

Read more

ทรูเร่งมาตรการเชิงรุก หนุนภาครัฐร่วมตัดวงจรแก็งค์คอลเซ็นเตอร์ ดึง AI และ Data Analytic ประมวลข้อมูลการลงทะเบียนซิมที่ไม่ถูกต้อง

ทรูเร่งมาตรการเชิงรุก หน

Read more