มูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลน์ ร่วมกับ บริษัท ฐานดี เอสเตท จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสและเบคทีเรีย และฉีดพ่นยา ป้องกัน Covid-19 ให้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และโรงเรียน

มูลนิธิมิลาเคิล ออฟไลน์

Read more

ทส. ร่วมกับศิลปินจิตอาสา “มาลีฮวนน่า” และถนนดนตรี สจัดกิจกรรมในรูปแบบ New normal ภายใต้ชื่อ ” เพื่อชีวิต..วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” มีผู้เข้าชมกว่า 2 แสนคน

ทส. ร่วมกับศิลปินจิตอาสา

Read more

ร้อยเอ็ด…จัดโครงการส่งเสริมแรงงาน ให้มีความสุขและทักษะในการประกอบอาชีพของตลาดแรงงานด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

/ ////ธนากร ฉากจินดา ภาพ

Read more

ร้อยเอ็ด…จัดโครงการ“ร้อยเอ็ดเมืองคนดี ร่วมใจทำดีด้วยการบริจาคโลหิต”เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในยามวิกฤตและฉุกเฉินจากสถานการณ์โควิด – 19

ร้อยเอ็ด…จัดโครงการ“ร้อย

Read more

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ“จอบแรก เอามื้อสามัคคี โคก-หนอง-นา โมเดล สวน ป่า นา น้ำ วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม บ้านหนองหน่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ“จอบแ

Read more

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ“จอบแรก เอามื้อสามัคคี โคก-หนอง-นา โมเดล สวน ป่า นา น้ำ วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม บ้านหนองหน่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ“จอบแ

Read more