ซีพีเอฟโคราชส่งมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านต่อเนื่อง
ขณะที่ภาครัฐชื่นชม วางมาตรการดูแล พนง.และชุมชนได้ดี

ซีพีเอฟโคราชส่งมอบอาหารบ

Read more

ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ขนส่งลูกกุ้ง เดินหน้าจ้างงานชุมชน – ดูแลลูกค้าไม่สะดุด ช่วงโควิด-19

ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานคว

Read more

ทนายความ ดร.วิเชียร ชุบไธสง พร้อมด้วยทนายความอรรถพร อัมพวา ประธานสภาทนายความจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

💢เพื่อวิชาชีพทนา

Read more

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาช

Read more

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นสาขาแรกในกัมพูชา ร่วมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม หนุนชุมชนและสังคม อำนวยความสะดวกด้วยสินค้าบริการคุณภาพมาตรฐาน

เปิดแล้ว ร้านเซเว่น อีเล

Read more