อุตรดิตถ์ – ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องน้ำ วัดโพนสว่าง ตอนนี้ยังขาดกำลังทรัพย์อีกจำนวนมาก เป็นเจ้าภาพห้องน้ำ

อุตรดิตถ์ – ขอเชิญ

Read more

ร้อยเอ็ด…ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ

ปัจจุบันมีรายงานสัตว์ป่ว

Read more