AIS ควง “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ Hero เหรียญทอง โอลิมปิก 2020 เข้าสู่ AIS Family อย่างอบอุ่น พร้อมส่งต่อภารกิจสร้างแรงบันดาลใจสู่คนไทย

AIS ควง “น้องเทนนิส” พาณ

Read more

บ้านปูสนับสนุนการจัดสร้างห้องตรวจเชื้อโควิด-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น มูลค่ารวมกว่า 8.3 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

บ้านปูสนับสนุนการจัดสร้า

Read more

เสี่ยทศ ชนแดน’ และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินกว่า 8.6 แสนบาท จัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราช

‘เสี่ยทศ ชนแดน’ และครอบค

Read more