กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันโท วิทยา จิตรประสงค์ ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันโท วิทยา จิตรประสงค์ ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันโท วิทยา จิตรประสงค์ ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพล ดำเนินการแจกจ่ายลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน 50,000 ตัว ลูกพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 65,000 ตัว ตามแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ให้กับเครือข่ายนักพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงปลา ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อนำไปปล่อยเลี้ยงขยายพันธุ์ให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร นำไปปล่อยเลี้ยงในโครงการเกษตรผสมผสานภายในโรงเรียน ณ นกส.2 สทพ.นทพ. ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร

อ่านแล้ว212 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.