ฮือฮา !  พ่อเมืองกรุงเก่า นั่งตุ๊กๆ สัญลักษณ์เมืองกรุงเก่า เข้างานมรดกโลก เปิดเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งข้าราชการ

แบ่งปันข่าวนี้ :

ฮือฮา !  พ่อเมืองกรุงเก่า นั่งตุ๊กๆ สัญลักษณ์เมืองกรุงเก่า เข้างานมรดกโลก เปิดเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งข้าราชการ

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั่งรถตุ๊กๆ สัญลักษณ์ของเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาภายในงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 เป็นประธานพิธีเปิด การจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 16 อำเภอ

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพล่งลูกทุ่งข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ริเริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 20 และ 25 ธันวาคม 2564 โดยมีอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ร่วมส่งนักร้องเข้าประกวดทั้งประเภทชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 32 คน

โดยกิจกรรมการดังกล่าว ได้จัดติดต่อกันมา 21 ปีแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างความสุขเพิ่มสีสัน ความบันเทิงให้เกิดขึ้นในการจัดงานฯ และยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่เพลงลูกทุ่งไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดกิจกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และรักษาความเป็นมรดกโลกให้ยั่งยืนสืบต่อไป

ศักดริน  พุทธคาวี ( ต้น 089 – 886 – 2828 )

อ่านแล้ว198 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.