มัลดีฟส กระชับความสัมพันธ์หอการค้า ไทย-มัลดีฟส์ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ผนึกกำลัง MJETSเครื่องบินส่วนบุคน ผลักดันธุรกิจทุกด้าน/สินค้า/บริการไทย ออกสู่ตลาดโลก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

มัลดีฟส์🇹🇭🇲🇻กระชับความสัมพันธ์หอการค้า ไทย-มัลดีฟส์ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ผนึกกำลัง MJETSเครื่องบินส่วนบุคน ผลักดันธุรกิจทุกด้าน/สินค้า/บริการไทย ออกสู่ตลาดโลก

เพื่อใช้มัลดีฟส์ เป็น Platform ในการกระจายสินค้าเกษตรของไทยออกสู่ตลาดโลก เป็นต้น
ทั้งนี้ ประเทศมัลดีฟส์นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเซียและทวีปยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านแล้ว117 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.