กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอกณัฐพงศ์ ไชยวุฒิ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอกณัฐพงศ์ ไชยวุฒิ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.66 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอกณัฐพงศ์ ไชยวุฒิ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการงานสร้างประปาภูเขา ระยะทาง 3,150 ม. พร้อมถังปรับแรงดัน ขนาด 9 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง และถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 50 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง ราษฎรได้รับประโยชน์ 162 ครัวเรือน 469 คน ณ บ.แม่เกาะ ม.3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับประชาชน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่

อ่านแล้ว151 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.