รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก…ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน

แบ่งปันข่าวนี้ :

เบื้องหลัง….รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก…ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้รับชมข่าวสารที่ถูกต้องและแม่นยำทุกเทป…..ที่สำคัญที่สุดรายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่เอาเปรียบผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน “

” รายการคืนคุณให้แผ่นดินรายการแรกที่ตีแผ่เรื่องราวพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลา บ้านนครใน อายุหลายร้อยปี ..ที่มีสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินแห่งเดียวในประเทศไทยที่ประเมินค่ามิได้อยู่ที่ ” บ้านนครใน จังหวัดสงขลา “

” ตระกูลจารุพฤกษ์พันธ์เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และทุ่มเททั้งชีวิตทุกอย่างเพื่อผืนแผ่นดินบ้านเกิดจังหวัดสงขลา “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางล่องภาคใต้จังหวัดสงขลา 1 สัปดาห์เพื่อบันทึกเทปสถานที่ ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งแห่งเดียวในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลา ” บ้านนครใน ” ที่คุณประไพ – คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ สร้างสรรค์ด้วยมือทั้งสองข้างมาตลอดชีวิต ภายในบ้านนครในมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มากกว่า 300 พระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยากมากในยุคปัจจุบันนี้…ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ทรงผนวช , พระราชกรณียกิจ และ วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมืองเก่าสงขลา ” บ้านนครใน ” ต้องการให้เยาวชนไทยได้มาสัมผัสและรับทราบเรื่องราวพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )
คุณอภิคม แก้วละเอียด
พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว174 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.