ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดงานมหกรรมครัวสุขภาพมหานคร สนับสนุนเกษตรกร ได้พัฒนาด้านการตลาดได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ข้าราชการหลายหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดตรัง  ร่วมจัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ในโครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” ประจำปี 2559

วันนี้  15 ธ.ค. 59 เวลา

Read more