กรมคุ้มครองสิทธิฯประชุมร่วม EU ประจำประเทศไทย พิจารณาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย วันต่อต้านการประหารชีวิตโลกประจำปี 2560

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเด

Read more