กระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการ “การคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์อาเซียน” มุ่งประสานความร่วมมือ และคุ้มครองความปลอดภัยสู่การคุ้มครองพยานขั้นสูง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ

Read more

ออกเดินทางแล้วจ้ามุ่งหน้าสู่ยโสธร ชมรมกลุ่มศิลปินจิตอาสา ส่งมอบ ของที่รับบริจาคมาจากผู้มีน้ำใจงาม ให้อาสามูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง จุดสน.โคกครามทั้งหมด 12คัน

ออกเดินทางแล้วจ้ามุ่งหน้

Read more

ตชส.สน.จักรวรรดิ,ประธานชุมชนเขตพื้นที่ สน.จักรวรรดิ,พลเรือนจิตอาสา, ร่วมรณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบาย บก.น.6

วันพุธที่ 9 ส.ค.60 เวลาต

Read more

จังหวัดสุโขทัยจัดสัมมนาให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับข้าราชการปกครอง เพื่อจัดพื้นที่ ปลอดแชร์ลูกโซ่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยไม่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ โดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งจังหวัดมีอำนาจตามมาตรา 7

  วันนี้ 9 สิงหาคม

Read more

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสุโขทัยจัดสัมมนาติดอาวุธทางปัญญาให้กับข้าราชการในพื้นที่ ปลอดแชร์ลูกโซ่

วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 เว

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร อ.เมืองจ.สกลนคร ลงพื้นแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 700ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้(5 ส.ค.2560)เวลา 1

Read more