กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ลงตรวจพื้นที่ การบูรณาการงานอำนวยความยุติธรรมกับกองทุนหมู่บ้าน ใน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 เม.ย. 60 นายสุ

Read more

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ กรณเหตุการณ์อุบัติเหตุที่แยกราชประสงค์เมื่อปี 2558

วันนี้18 มี.ค. 60 นางสาว

Read more

ปลัดกระทรวงยุติธรรมนำคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมสหประชาชาติวันที่2 ในหัวข้อการร่าง พรบ. ต่อต้านการทรมานฯ สภาพห้องกักของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเรือนจำ ทัณฑสถาน การใช้กำลัง การอบรมด้านสิทธิมนุษยชน

วันที่ 14 มี ค 60 ระหว่า

Read more