รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่ย่านฝั่งธน เพื่อติดตามตรวจตราความพร้อม ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

  วันนี้ 9 เม.ย.60

Read more

รมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2566) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อสิทธิมนุษยชน ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.60 ที

Read more

พล.ต.อ.สุวิระ นำร่องพื้นที่ ภูธรภาค7 โครงการรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม” เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีศิลปินดารา และบริษัทยักษ์ใหญ่ ร่วมกันเปิดโครงการคับคั่ง

วันนี้5 เม.ย.60 เวลา 14.

Read more