สาวชาวกรุง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำคำสอนเดินทางใช้ชีวิตพอเพียง ใช้ที่ดินตั้งโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ปุ๋ยมูลไส้เดือน ให้ความรู้ชาวบ้าน มีรายได้ เพื่อถวายเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่9

เรื่องราวดีๆในการใช้ชีวิ

Read more