สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ร่วมผู้ว่า จ.ภูเก็ต จัดอบรมรู้ทันกลแม่ทีมแชร์ลูกโซ่ ให้เมืองภูเก็ตปลอดแชร์ลูกโซ่100%

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 

วันนี้9พ.ย.60  ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 อาคารคอซิมบี้ ศาลาว่าการ จ.ภูเก็ต นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสัมมนาเรื่อง รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  พันตำรวจโทประวุฒิ วงค์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรยายเรื่อง สินค้าปลอม อาหารปลอม มหันตภัยร้ายทำรายผู้บริโภค  พลตรี อำนาจ จันทรนิมะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย บรรยายหัวข้อ จิตสำนึกของคนในชาติ ห่างไกลจากแชร์ลูกโซ่  พันเอกปิยะวัฒน์ กิ่งเกตุ อดีตผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรยายในหัวข้อ พฤติกรรมแชร์ลูกโซ่ในอดีต แผนประทุษกรรมของคนร้าย และปัญหาแนวทางในการสืบสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่   ผู้แทนสำนักงาน ปปง. บรรยายเรื่อง ความผิดมูลฐานกฎหมายฟอกเงินพันตำรวจเอกประทีบ เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายเรื่อง บทบาท สคบ. กับการปราบปรามแชร์ลูกโซ่  เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ราชการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ ทุกอำเภอ ทุกสถานีตำรวจ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกอำเภอ ทุกตำบล เครือข่าย การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เครือข่ายสคบ. และ ภาคประชาชน มาร่วมสัมมนาในวันนี้จำนวนกว่า 200 คน

นายสามารถ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน เป็นแนวทางให้ความรู้ต่อประชาชน ผู้นำองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ในเชิงป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบแฝงมาในรูปแบบต่าง ๆ อันสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นการช่วยภาคราชการในด้านการแจ้งเบาะแส สนับสนุนข้อมูลด้านการสืบสวนปราบปรามอีกทางหนึ่ง

ซึ่งที่ผ่านมาทาง สมาพันธ์ฯได้ขอรับคำแนะนำจาก ท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสมาพันธ์ฯ และ มีหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและอีกหลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนภารกิจ ที่ทำให้สามารถพิชิตคดีสำคัญมากมาย

นาย สามารถ กล่าวต่อว่า สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชาติ เพื่อศาสนา และเพื่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่หวงแหนและเป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย มีผลงานทั้งด้านการช่วยสนับสนุนข้อมูลภาครัฐจำนวนมากอาทิ คดีฉ้อโกงประชาชนแชร์ตู้คอนเทนเนอร์ คดีฉ้อโกงประชาชนแชร์น้ำมันหอมระเหย คดีฉ้อโกงประชาชนอาชญากรรมข้ามชาติบริษัท ยูฟันสโตร์ จำกัด คดีฉ้อโกงประชาชนแชร์ทองคำพีกาซัส และอื่น ๆ อีกมากมายที่สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยเข้าร่วมทำงานให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ และความเสียหายใน แต่ละครั้งแต่ละคดีหลายพันหลายหมื่นล้านบาท โดยเป็นเงินที่ประชาชนหาเช้ากินค่ำ กู้หนี้ยืมสิน และเสียทรัพย์สินไปจำนวนมาก

โดยภายในงานทางสมาพันธ์ฯ ได้มอบเสื้อ ภูเก็ตปลอดแชร์ลูกโซ่ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อม วุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นเครือข่ายในการต่อต้านแชร์ลูกโซ่ และ ตอบรับนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตปลอดแชร์ลูกโซ่ 100%

อ่านแล้ว207 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *