กระทรวงดีอีเปิดตัวศูนย์ดิจิทัลชุมชน 300 แห่ง ที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้าน/ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) โดยคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 300 แห่ง จากทั้งหมดที่สมัครเข้ามา ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กระจายลงสู่ชุมชน โดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังผ่านการค้าด้วยระบบออนไลน์ จากปัญหาของผู้ประกอบการในระดับชุมชนที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสในการขายให้กับลูกค้านอกพื้นที่ชุมชน จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีทุกชุมชนตามโครงการอินเทอเน็ตประชารัฐมาช่วยลดปัญหาการเข้าถึงตลาด รวมทั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการชุมชนเพื่อทำตลาดออนไลน์

โดยโครงการมีเป้าหมายในการยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน จำนวน 300 แห่ง สร้างผูประกอบการชุมชนต้นแบบชุมชนละ 2 ราย รวมมเป็น 600 ราย และไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการรายอื่นในชุมชนอีกรายละ 10 ราย รวมทั้งให้มีร้านค้าออนไลน์เพื่อขึ้นจากโครงการนี้ 4,500 ร้านค้า อีกทั้งการผลักดันให้เกิดมูลค่าการซื้อสินค้าถึง 200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้ผลในต้นปีหน้า

อ่านแล้ว384 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *