จังหวัดสุโขทัยจัดสัมมนาให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับข้าราชการปกครอง เพื่อจัดพื้นที่ ปลอดแชร์ลูกโซ่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยไม่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ โดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งจังหวัดมีอำนาจตามมาตรา 7

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 

วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 ที่ หอประชุม วรรณกลาง จังหวัดสุโขทัย เวลา 9:00-17:00 น นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ที่จะจัดทำให้ จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ปลอดแชร์ลูกโซ่ 100% โดยจึงมีการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น

หัวข้อบรรยาย เรื่อง รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ที่จัดงานนี้เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ มิจฉาชีพ ที่แอบแฝงในรูปแบบต่างๆ อันสลับซับซ้อนยิ่ง และยากแก่การป้องกัน

ด้วยกระบวนการอาชญากรรม การฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ เป็นอาชญากรรมที่สลับซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหลายภาคส่วน จึงได้จัดการสัมมนาในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ๑. พลตรี อำนาจ จันทรนิมะ อดีตกรมกิจการพลเรือน กองทัพไทย บรรยายหัวข้อ จิตสำนึกของคนในชาติ ห่างไกลจากแชร์ลูกโซ่ ๒. พันเอกปิยะวัฒน์ กิ่งเกตุ อดีตผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรยายในหัวข้อ พฤติกรรมแชร์ลูกโซ่ในอดีต แผนประทุษกรรมของคนร้าย และปัญหาแนวทางในการสืบสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ 3 รศ สถาพร เขียววิมล บรรยายเรื่อง ขุดคลองไทย ผลประโยชน์ตรงที่ใคร 4 นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง รู้ทันแชร์ลูกโซ่ โลภ หรือ หลอก เพื่อเป็นการชี้เบาะแส และให้ความรู้แก่ประชาชน จึงได้จัดการสัมมนาในวันนี้ ซึ่งท่านได้กรุณา นำเจ้าหน้าที่ ราชการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนจังหวัดสุโขทัยข้าราชการจากตัวแทน จากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัด

กลาโหม สังกัดสาธารณสุข สังกัดกระทรวงการคลัง สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สังกัดกระทรวงคมนาคม สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สังกัดกระทรวงยุติธรรม สังกัดกระทรวงแรงงาน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ ทุกอำเภอ ทุกสถานีตำรวจ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกอำเภอ ทุกตำบล เครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เครือข่ายสคบ และ ภาคประชาชน มาร่วมสัมมนาในวันนี้ จำนวน 800 คน ทางสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ที่ท่านเป็นผู้สนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ ทั้งสถานที่และการประสานงาน และ ความตั้งใจที่จะให้ประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ขอบคุณ ท่านวิทยากรผู้บรรยายทุกท่าน ข้าราชการฝ่ายปกครอง ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ที่จะร่วมกัน ป้องกันภัย และปลอดภัยจากแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยังยืน

อ่านแล้ว177 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *