อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ กรณเหตุการณ์อุบัติเหตุที่แยกราชประสงค์เมื่อปี 2558

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้18 มี.ค. 60 นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณี มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการให้ความช่วยเหลือเยียวยา จากกรณีที่ได้รับบาดเจ็บและสียชีวิต จากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลว่าช่วงเกิดเหตุหน่วยงานภาครัฐแจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ ทั้งการจ่ายเงิน การเยียวยา และค่ารักษาพยาบาล แต่จนบัดนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และยังได้รับหนังสือแจ้งจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในเชิงบอกปัด โดยจากการพิจารณา ทางรัฐอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต จำนวน  20 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3 ล้านบาท  กรณีผู้บาดเจ็บ จำนวน 94 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,835,606.50 บาท

สำหรับกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว ตรวจสอบแล้ว เป็นรายนางสาวกิ่งกาญจน์ สูงใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 จากใบรับรองแพทย์พบว่าผู้ร้องได้รับบาดเจ็บแก้วหนูขวาทะลุ บาดแผลฉีกขาดที่อกขวา สะโพกขวามีเศษโลหะฝัง บาดแผลฉีกขาดใต้เข่าขวา กล้ามเนื้อเอ็นฉีกขาดบริเวณหัวเข่าและหน้าแข้ง ซึ่งแพทย์มีความเห็นควรหยุดพักรักษาตัว จำนวน 3 เดือน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จัดทำและสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,159 บาท

และทางกรมคุ้มครองสิทธิได้นำเรื่องของผู้ร้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ พิจารณาแล้วมีมติว่า      ผู้ร้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยคำนึงถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระทำความผิด สภาพความเสียหายที่ได้รับ และเอกสารหลักฐานในขณะนั้นเป็นจำนวนเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ แล้ว และจากการตรวจสอบผู้ร้องไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าคดีถึงที่สุด จึงไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนความเสียหายรวมถึงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ร้องตามพระราชบัญญัติฯนี้ได้  กรมฯ จึงได้ดำเนินการประสานส่งต่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการช่วยเหลือผู้ร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ กรมฯ ได้ประสานไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว ทั้งนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้ประสานผู้ร้องเพื่อเข้าพบและติดตามอาการหลงเหลือจากเหตุระเบิด เพื่อประเมินแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ร้องสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาะเข้าพบในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ สถานที่ทำงานของผู้ร้อง ต่อไป

 

 

อ่านแล้ว478 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *