บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหารUNPKFCพร้อมคณะลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว

บิ๊กหมอกนายศรพงศ์ศักดิ์

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน มอบอาชีพ “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืนแก่ครัวเรือนยากจนจังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมก

Read more

นายก สภท. พร้อมเลขาธิการ สภท. ให้การต้อนรับ นพ.ฆนัท ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและหารือเรื่องกิจกรรมสมาคมสมาพันธ์ฯ

นายก สภท. พร้อมเลขาธิการ

Read more

“มงคล ประธานสมาพันธ์ฯ นัดสมาชิกองค์กรพันธมิตร 10 สมาคมฯ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในโอกาสครบรอบ 42 ปี สมาพันธ์ฯ

“มงคล ประธานสมาพัน

Read more

พันเอก พิชิต ทรงลักษณ์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พันเอก พิชิต ทรงลักษณ์ ห

Read more

พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยพัฒนาการ

พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้

Read more

พันเอก ศรัณธ์ชัย ทิพย์ปัญญาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พันเอก ศรัณธ์ชัย ทิพย์ปั

Read more