มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยกทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน [หน่วยแพทย์เคลื่อนที่] สมทบทีมสังคมสงเคราะห์ ออกบริการผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารภาคอีสาน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยกทีม

Read more

รมว.เฉลิมชัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์จำกัด ที่รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรกว่า 700 ครัวเรือน มุ่งเน้นต้องผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

รมว.เฉลิมชัย เยี่ยมชมการ

Read more

จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” ในจังหวัดกาญจนบุรี

จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรง

Read more

“สุรชัย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล ประสานความร่วมมือมาตรฐานการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน

“สุรชัย” ผู้ช่วยรัฐมนตรี

Read more