สถ. ยกย่องสถานธนานุบาลดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ 40 ผู้จัดการสถานธนานุบาล

สถ. ยกย่องสถานธนานุบาลดี

Read more

” ตากแดด ตากฝน…ตะลุยลงพื้นที่ตามแนวชายแดนของแผ่นดินไทย..เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “

” ตากแดด ตากฝน…ตะล

Read more

ป.ป.ส. จัดการการเสวนาหัวข้อ “รู้เขา รู้เรา ไม่มีใครแพ้ ใครชนะ” สร้างความเข้าใจในการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดปัจจัยที่นำไปสู่การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยเฉพาะเพื่อการไม่ให้มีคนหน้าใหม่ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ป.ป.ส. จัดการการเสวนาหัว

Read more