ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินเสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางไปมนัสการพระครูสาธุกิจบริหาร เจ้าคณะตำบลโคกสลุด – บางลี่ และ เจ้าอาวาสวัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อทำบุญสังฆทานและสนทนาธรรม

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยกา

Read more

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และตัวแทนทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำกระเช้าผลไม้มาเยี่ยม ร้อยโท ศุภณัฐ คงศรี ผบ.ควบคุม ส่วน ลว. ฉก. ทัพพระยาเสือ ได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฎิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยกา

Read more

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 และอาหารกล่อง จากเคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี เพื่อส่งต่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Read more

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ สทบ ร่วมงานแถลงข่าว ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจชุมชน กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น

วันนี้ (29 พ.ค.63) นายรั

Read more