รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE เกษตรร้อยเอ็ด สู่ไทยแลนด์ 4.0

      รัฐ

Read more