พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอขมาในการบูรณะปรับปรุงราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหน้าอาคารตำรวจภูธรภาค6

พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ

Read more

เจียไต๋ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ, 21 พฤศจิกายน 2

Read more

เวทีประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 11 หนุนสร้าง “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจผู้บริโภค” สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more