โครงการสรรค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

“โครงการสรรค์สร้างความร่

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว

วันที่ 29 พ.ย.61 มูลนิธิ

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว

วันที่ 28พ.ย.61 มูลนิธิป

Read more