นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จิรยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต “ค่ายเยาวชนช่อสะอาด: หนองคาย” รุ่นที่3/2561

30กย2561 นายยุทธนา หยิมก

Read more