มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร

วันนี้(30 พ.ย.60)มูลนิธิ

Read more

ประชาชนแห่ชื่นชม “ผู้กำกับเทน” จอดรถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ จังหวัดกระบี่ ด้วยชุดเต็มยศ ระหว่างทางเดินทางไปประชุม

  หากจะเอ่ยชื่อพันต

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสมาคมฮงสุน ชมรมพ่อค้าน่าน ศาลเจ้าปุนเถ้าธง จ.น่าน ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค

วันนี้(28 พ.ย.60)มูลนิธิ

Read more