รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

  เมื่อเวลา 09.00น.

Read more

 นาย สามารถ ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย พร้อม พลตรีอำนาจ จันทรนิมะ เข้าพบ ท่าน ปิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามแชร์ลูกโซ่ เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านแชร์ลูกโซ่ หรือ กลโกงลูกโซ่

นาย สามารถ ประธานสมาพันธ

Read more

“น.8 ประธาน ประชุมขับเคลื่อนยุทธวิธีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่สมาชิกในชุมชน ด้วยคณะทำงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม ในรูปแบบ 6 ขา(หน่วย)สามัคคี *Big Cleaning Day* ณ ห้องประชุม รร.ราชวินิตบางแคปานขำ พื้นที่ สน.หลักสอง”

สืบเนื่องจากการลงพื้นที่

Read more

บทชีวิตจริง จอมใจ จันทิมา นักร้องจากแดนสะตอ เจ้าของรางวัล นาคราช จากดาราอินไซด์อวอด ในสาขาเพลงพื้นบ้านภาคใต้ดีเด่นดาวรุ่งหน้าใหม่แห่งปี59

จอมใจ จันทิมา นักร้องจาก

Read more

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการถูก ทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

Read more