วิศวะจากวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เครนยักษ์ ก่อสร้างรางรถไฟฟ้าสายสีแดง หล่นทับคนงาน ดับ

วันที่ 29 เม.ย. 60 เวบา

Read more

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ลงตรวจพื้นที่ การบูรณาการงานอำนวยความยุติธรรมกับกองทุนหมู่บ้าน ใน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 เม.ย. 60 นายสุ

Read more

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพฯร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีระดมความคิดเห็น ภาคส่วนต่าง ๆ จาก 14 จังหวัด ในภาคใต้ เพื่อจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ 28 เมษายน 2560 ที

Read more