นาวาตรีวรวิทย์ฯ ผู้ช่วย.รมต.เป็นประธานเปิดงานประเพณีเส็งกลองตุ้ม(()เส็งแปลว่าแข่งตีกลอง (#)กลองตุ้มเป็นกลองโบราณ ใช้ให้สัญญาณในการเดินทาง (#)ถือเป็นสิ่งมงคล

15 เม.ย. 62 นาวาตรีวรวิท

Read more