รัฐมนตรี มหาดไทย ประเทศเมียนม่า พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ โครงการ Smart Safety Zone 4.0 และการบริหารจัดการสถานที่ภายใน สน.สายไหม

ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.

Read more

ปทุมธานี ผู้ว่าหมูป่าเร่งแก้ปัญหาหลัง15ชมรมกีฬาปทุมเข้าพบเแจ้งปัญหาความไม่พร้อมจัดการแข่งขันระดับภาคหวั่นจังหวัดเสียงชื่อและขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก

ปทุมธานี ผู้ว่าหมูป่าเร่

Read more

ปทุมธานีนายกแจ๊สผนึกกำลัง17หน่วยงานฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเตรียมปล่อยพันธุ์ปลา1ล้านตัวสู่คลองชลประทานพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ปทุมธานีนายกแจ๊สผนึกกำลั

Read more