คลังลงนาม MOU เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เสื่อมโทรม 3 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระร

Read more

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเรือใบนานาชาติ สมุย รีกัตต้า ครั้งที่ 18 ณ พรุเฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

(3).1มิ.ย.62 นาวาตรี วรว

Read more

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมชมการแข่งขันกระดานโต้คลื่น Tag Team Surf Competition และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ Lifeguard และเยี่ยมชมบูธขายสินค้าในงาน Phuket Surf Fest 2019

1มิ.ย.62 นาวาตรี วรวิทย์

Read more

นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2(หัวหิน) กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ณ บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เก็บตก(!) (1). สถานีตำรว

Read more