กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก พัลลภ ผึ้งหลวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.66 กอ

Read more

ร้อยเอก ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่อยุธยา เปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช  (One Stop Service) ครบจบในที่เดียว

ร้อยเอก ธรรมนัส รมว.เกษต

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก กฤษดา ชูอำนาจ ผู้อำนวยการกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.66 กอง

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.66 กอ

Read more

อำเภอท่าฉางโดยสำนักงานประมงอำเภอท่าฉางได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลากะพงในบ่อดิน จนประสบผลสำเร็จ

อำเภอท่าฉางโดยสำนักงานปร

Read more

เกษตรอำเภอเกาะสมุย เชื่อมั่น คุณภาพผลไม้มังคุด ทุเรียนที่กำลังออกสู่ตลาด ช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม

เกษตรอำเภอเกาะสมุย เชื่อ

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พนเอก เผ่าพันธุ์ เจนนุวัตร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.66 กอง

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.66 กอ

Read more