“หอมละหนา” แบรนด์ข้าวกล้องพันธุ์ล้านนาของดีชุมชนบ้านแป้นใต้ อุดมคุณค่าโภชนาการ ช่วยชะลอวัย ไม่อ้วน คนชอบนับแคลต้องห้ามพล

“หอมละหนา” แบรนด์ข้าวกล้

Read more

‘สวนปามี98’ ครบวงจรสำหรับการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

‘สวนปามี98’

Read more

อุตรดิตถ์ – เกษตรกรชาวสวนลองกองเมืองลับแลยื่นหนังสือร้อง รมต.ช่วยพาณิชย์ ช่วยเหลือแก้ปัญหาราคาตกต่ำพร้อมให้กำลังใจและขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาดูแลปัญหาถึงในพื้นที่

อุตรดิตถ์ – เกษตรก

Read more

“ขอช่วยอีกแรง ผลไม้ราคาถูก … พี่ไทด์ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ ได้นำทีมจนท.และอาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู มาช่วยกัน นำผลไม้มี เงาะ 4,000 กิโลกรัม และ ลองกองอีก 1,500 กิโลกรัม

“ขอช่วยอีกแรง ผลไม

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการ ” โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ณ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี “

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห

Read more

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือโดยมีบัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด

Read more

เกษตรกรบางใหญ่ใจชื้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีนำทีมขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำเค็มนอนก้น ทำผลผลิตเสียหาย

เกษตรกรบางใหญ่ใจชื้น ที่

Read more