สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สร้างทักษะฝีมือ สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ ให้กับแรงงาน รองรับชีวิตวีถีใหม่ (New Normal)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1

Read more

“สุรชัย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล ประสานความร่วมมือมาตรฐานการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน

“สุรชัย” ผู้ช่วยรัฐมนตรี

Read more

“อลงกรณ์”ควง”อภิรักษ์”ผนึกความร่วมมือสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมดันส่งออกอาหารเพิ่มในยุคโควิด19ภายใต้นโยบายรัฐมนตรี”เฉลิมชัย ศรีอ่อน”สู่ท็อปเทนของโลก

“อลงกรณ์”ควง”อภิรักษ์”ผน

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 10 หลัง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบศา

Read more