คณะอนุกรรมาธิการ”( วุฒิสภา ) การมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมาธิการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ., ..โดย – นพ.พลเดช. ปิ่นประทีป ( สว.)

“คณะอนุกรรมาธิการ&

Read more

พิธีมอบเงินชดเชย สินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวนเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ)

พิธีมอบเงินชดเชย สินไหมท

Read more

เกษตรกรโผกอดด้วยความดีใจ! จุรินทร์ พบตัวแทนเกษตรกรกว่า 5,000 คน ลุยแก้ปัญหาลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เดินหน้าเจรจา ธ.ก.ส.และเจ้าหนี้ “ตัดค่าปรับออกพร้อมลดดอกเบี้ย”

เกษตรกรโผกอดด้วยความดีใจ

Read more

“นายกแจ๊ด” ร่วมประชุมการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จังหวัดปทุมธานี

“นายกแจ๊ด” ร่วมประชุมการ

Read more

กฟผ. เปิดห้องทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แห่งเดียวในไทย มุ่งให้บริการตลอด 24 ชม. พร้อมขยายตลาดธุรกิจสู่อาเซียน

นางวีนัส หลงสมบุญ ผู้ช่ว

Read more