วุฒิสภา พร้อมลงพื้นที่พบประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

วุฒิสภา พร้อมลงพื้นที่พบ

Read more

กฟผ. เดินหน้าสร้างอากาศที่ดีให้คนไทย สนับสนุนรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่แก่กรมควบคุมมลพิษ

กฟผ. เดินหน้าสร้างอากาศท

Read more

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และ สโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงิน 135,000 บาท แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพ

Read more

เจียไต๋อาสา รวมพลังทำความดี ปันน้ำใจ สู่ชุมชน ร่วมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เจียไต๋อาสา รวมพลังทำควา

Read more

กรุงเก่าเดินเครื่องเตรียมรับเปิดประเทศ ชูเครื่องมือ “ ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ” และ “10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์”

กรุงเก่าเดินเครื่องเตรีย

Read more

กลุ่ม ‘RE 1O0 Thailand Club’ ร่วมขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติไปสู่เป้าหมาย “Carbon Neutrality” ลั่น จะลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

‘RE 1O0 Thailand Club’ ล

Read more

รัฐมนตรีเกษตรห่วงเพชรบุรีสั่งชลประทานเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันล่าสุด

รัฐมนตรีเกษตรห่วงเพชรบุร

Read more

พาณิชย์อยุธยา เดินหน้าโครงการ หมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อน

พาณิชย์อยุธยา เดินหน้าโค

Read more