“บิ๊ก หยิม กรมธนารักษ์” เปิดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องสมุดในที่ราชพัสดุ ตามนโยบาย”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” ที่ สมุทรสาคร…

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม

Read more

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ. ศ. 2562 รุ่นที่ 7-8 มุ่งสร้างความยุติธรรมไปสู่ประชาชน อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาคทุกชนชั้น

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

Read more

นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมของ พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นาย ภูดิท อินสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคภูมิใจไทย และ นาย วิกรม กรมดิษฐ์ เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมด้วย

เมื่อวานที่ 13 มกราคม 25

Read more