พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระราชนันทมุณี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี ท่านมีเมตตา นำคณะพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ของนายวิโรจน์ คณารักษ์สันติ และครอบครัว…

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 25

Read more

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ตามรูปแบบที่กรมศิลปากรออกแบบใหม่

วันที่ 22 เมษายน 2562 ที

Read more

นาวาตรี วรวิทย์ฯ ผู้ช่วย รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (เทศกาลมิตรภาพ ไทย – ลาว 2019 ) ครั้งที่ 1

13 เม.ย.62(#)นาวาตรี วรว

Read more

นาวาตรีวรวิทย์ฯ ผู้ช่วย รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นาวาตรีวรวิทย์ฯ ผู้ช่วย

Read more

สถาบันวิจัยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดเสวนา “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน (SSRU-RDIC Model)” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

สถาบันวิจัยและการพัฒนา ม

Read more