มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ ชาวอีสาน 9 จังหวัด มอบแท็งก์-ถังบรรจุน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค บรรเทาภัยแล้ง และศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บรรเท

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล ขนาด 9 เมตร พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ ห้องตรวจการได้ยิน และอุปกรณ์ประกอบ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถ

Read more