จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการมอบหนักกากอนามัยให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่ อำเภอโพธิ์ชัย

      &nb

Read more