ร้อยเอ็ด โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา อำเภอโพนทอง จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะแก่นักเรียนและชุมชน

      &nb

Read more

ร้อยเอ็ด” โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ที่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด” โครงการ

Read more