ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้ารับปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปร

Read more

กรมศาสนาร่วม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแถลงข่าวประกาศผลรางวัลชนะเลิศหนังสั้น หัวข้อ “สังเวชนียสถาน 4 ตำบล” ในโครงการ ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  เมื่อวันที่ 19 ก.

Read more