หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมวันทหารผ่านศึก

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4

Read more

ทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สุราษฎร์ธานี เปิดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศีกษาที่เข้ามานำอาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

ทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเ

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก พานุวัตร์ ธุมา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน

Read more

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญภิวัตน์ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่18 มกราคม 2566

Read more