นาวาตรีวรวิทย์ฯ ผู้ช่วย.รมต.เป็นประธานเปิดงานประเพณีเส็งกลองตุ้ม(()เส็งแปลว่าแข่งตีกลอง (#)กลองตุ้มเป็นกลองโบราณ ใช้ให้สัญญาณในการเดินทาง (#)ถือเป็นสิ่งมงคล

15 เม.ย. 62 นาวาตรีวรวิท

Read more

นาวาตรีวรวิทย์ฯผู้ช่วย.รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา…เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและพูดคุยแนวทางการขยายผลเมืองรองของ จ.ระนอง

วันที่ 14 เม.ย.62 นาวาตร

Read more