“คุ้มครองสิทธิ” ฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ 24 มี.ค. 60 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดย กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-28 มี.ค. 60 ณ ชคะมาสรีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนางสาว. สาธนา ขณะรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ไปให้การต้อนรับน้องๆเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรมนำสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้กรมคุ้มครองสิทธและเสรีภาพมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความ

ตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ และการเคารพสิทธิผู้อื่น รวมทั้งให้เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใต้บริบทของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย เยาวชนจากเครื่อข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเยาวชนของยุติธรรมจังหวัด

อ่านแล้ว818 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *