กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมม.มหิดล จัดเวทีระดมความคิด เพื่อทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีระดมความคิดเห็นตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ จาก 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2566) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชน ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาและแนะนำบทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายพิทยา จินาวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาของแผนฯ การขับเคลื่อนแผนฯ และการประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนฯ ทั้ง 3 ฉบับ” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ดล บุนนาค หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสัมมนาฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นผู้แทนจากทุกภาคส่วน จำนวนประมาณ 130 คน ได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น การไม่รู้กฎหมายและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ความไม่เท่าเทียมในการได้รับบริการด้านสาธารณสุข สิทธิในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิทธิเด็ก และปัญหายาเสพติด เป็นต้น และในวันที่ 17 มีนาคม 2560 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางจันทร์ชม จินตยานนท์ และนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

อ่านแล้ว927 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *