Sanshiro เปิดการอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 องค์กร

Sanshiro เปิดการอบรม วิช

Read more

การเสวนาวิสาหกิจสู่วิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) โดย รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่17

Start up… การเสวนา

Read more