ประกาศผลรางวัลผู้ชนะโครงการ การประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร

Read more

องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวีดีโอ วารีเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศ Amazing Zoo 2017 ด้านเศรษฐเสถียรรับรางวัลพิเศษ จากผลงานเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด 135 ทีมทั่วประเทศ

ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ป

Read more

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย “2 ใน 3 เชื่อถ้าธนาคารตรวจบัตรประชาชนอย่างเข้มงวดลดปัญหาการเปิดบัญชีเพื่อใช้ฉ้อโกงได้”

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

Read more