การเสวนาวิสาหกิจสู่วิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) โดย รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่17

Start up… การเสวนา

Read more

ประกาศผลรางวัลผู้ชนะโครงการ การประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร

Read more