ผศ.สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ อผภ.ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ เป็นประธานในพิธี มอบสารตราตั้งสโมสร Early Act แห่งวชิราวุธวิทยาลัย

มอบสารตราตั้ง… ผศ.

Read more