สระบุรี การเมืองสระบุรีเริ่มคึกคัก ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ทำพิธี เปิดสำนักงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขต1

วันนี้ในจังหวัดสระบุรี ผ

Read more

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี2560  แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 22ราย ในงานวิชาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วันที่8ธ.ค.60 เวลา 10.30

Read more

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ลงตรวจพื้นที่ การบูรณาการงานอำนวยความยุติธรรมกับกองทุนหมู่บ้าน ใน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 เม.ย. 60 นายสุ

Read more

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ กรณเหตุการณ์อุบัติเหตุที่แยกราชประสงค์เมื่อปี 2558

วันนี้18 มี.ค. 60 นางสาว

Read more

ปลัดกระทรวงยุติธรรมนำคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมสหประชาชาติวันที่2 ในหัวข้อการร่าง พรบ. ต่อต้านการทรมานฯ สภาพห้องกักของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเรือนจำ ทัณฑสถาน การใช้กำลัง การอบรมด้านสิทธิมนุษยชน

วันที่ 14 มี ค 60 ระหว่า

Read more