“จับตานครพนม” สวรรค์ของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว จังหวัดนครพนมโหมโรงเปิดม่าน “เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” นักลงทุน นักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจตอบรับกันอย่างคึกคัก ผู้ว่าฯ นำทีมจัดโรดโชว์นำร่องที่จังหวัดอุดรธานี

  “นครพนม…พร้

Read more

ประกาศเชิญร่วมโครงการประกวดคลิป วิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส)

Read more

ขอเชิญชวนร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ “นาฏยปรีดิยานันท์” กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร ในวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ขอเชิญชวนร่วมงานศ

Read more