เลขานุการโท และกงสุล ญี่ปุ่น แสดงความขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือติดตามตัวอาชญากรก่อคดีลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นและได้หลบหนีเข้าประเทศไทย

วันที่ 18 ก.ย.61  ณ ห้อง

Read more