โครงการ Confederation of Thai Journalists – Lao Journalists Association Working Visit Program ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวลาว ภายใต้กรอบสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่า

Read more

วันที่ 20 มิ.ย.2561เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมกับ นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ นายภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ซึ่งเป็นการทำข้อตกลง เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะช่วยผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ข่าว : พรหมพร : ส.ปชส นนทบุรี

วันที่ 20 มิ.ย.2561เวลา

Read more

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)  จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0” วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม) ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  วิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more