กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดจิตอาสา 904 พร้อมกำลังพลของหน่วยฯ โดยร่วมกับประชาชนจิตอาสาชุมชนบ้านลำพุก พร้อมเยาวชนนักเรียนจิตอาสา จากโรงเรียนบ้านลำพุก ตลอดจนพระสงฆ์จาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมจิตอาสาทุ่งศิวิไลย์ (บ้านลำพุก) ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการสร้างบ้านดินจิตอาสา นทพ. ให้กับผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชัน ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ 1 ฟาร์ม 1 นพค. 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ทั้งนี้ ผบ.นพค.54 สนภ.5 นทพ. ได้ลงพบปะชาวบ้านลำพุก พร้อมเยี่ยมชม ความคืบหน้าของบ้านดินฯ ณ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 14 บ้านลำพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาทจ.สุรินทร์

อ่านแล้ว598 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.