กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33

เมื่อวันที่ 28 – 30 ส.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ (นอภ.แม่สอด, อบจ.ตาก, ทล.ตาก, อบต.แม่ปะ) โดย หน่วยฯ ได้สนับสนุนเครื่องจักรกล และกำลังพล ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 3 แถว ลงลูกรัง ปรับเกลี่ย พร้อมบดอัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก และป้องกันน้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน ณ โครงการวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

อ่านแล้ว359 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.