กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดำเนินโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน โดยติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มราษฎรต้นแบบเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน อาทิเช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงปลา การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม การปลูกปาล์ม การปลูกมะนาว การปลูกข่า การปลูกกล้วย การทำนา เป็นต้น เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ณ พื้นที่ บ.โนนสวรรค์ ม.2 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

อ่านแล้ว280 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.