กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ชุมพร ไผ่นาค ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ชุมพร ไผ่นาค ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ชุมพร ไผ่นาค ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลและจิตอาสาฯ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ, ส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ปลัด อ.ทองผาภูมิ เป็นผู้แทน นอภ.ทองผาภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ลำห้วยมอเปอนวย ชุมชนต้นน้ำบ้านปิล๊อกคี่ ม.4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

อ่านแล้ว762 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.