กอ.รมน.จว.นครปฐม จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวประชาชน

แบ่งปันข่าวนี้ :

กอ.รมน.จว.นครปฐม จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวประชาชน


วันที่ 21 ส.ค.65 เวลา 08.30 น. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ กอ.รมน.จว.นครปฐม มอบหมายให้ ชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่านฯ) ทำกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ บูรณาการร่วมกับ อบต.ลำพยา / กศน.ตำบลลำพยา / วิทยาลัยอาชีวะนครปฐม โดยมี นาง รำพรรรณ์ สันติภราภพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 ต.ลำพยา อ.บางเลน จว.นครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การตกแต่งทำกระเช้า,ตระกร้า จากวัสดุที่มีอยู่ทั่วไป ให้เพิ่มมูลค่า สมารถเป็นอาชีพเสริม สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ กศน.ตำบลลำพยา อ.เมืองนครปฐม


ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ธาตรี สุขพัฒน์ จากวิทยาลัยอาชีวะนครปฐม เป็นวิทยากร นอกจากนั้น ทางชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่านฯ)ได้ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ภาระกิจของ กอ.รมน. และการใช้ชีวิตแบบใหม่ (new normol) พร้อมได้ปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ตระหนักถึง การเชิดชูสถาบัน โดยมี พ.อ.สุพจน์ สามทองก่ำ หัวหน้านโยบายและแผน กอ.รมน.จว.นครปฐม เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษา กศน.ตำบลลำพยา จำนวน 20 คน
พ.อ.สุพจน์ สามทองก่ำ หัวหน้านโยบายและแผน กอ.รมน.จว.นครปฐม กล่าวว่า การจัดอบรมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่น ทุกคนที่มาเข้าร่วมอบรมต่างให้ความร่วมมือเพื่ออยากได้ความรู้กลับไปสร้างรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทาง กอ.รมน.ได้มีนโยบายในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน โดยการสอนทั้งการเพาะปลูก การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และอย่างในวันนี้เป็นการสอนการเพิ่มรายได้สำหรับครอบครัว ในการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ให้ของธรรมดามีราคา มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

อ่านแล้ว204 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.